La Correspondance d'Isabelle de Charrière
De briefwisseling van Belle van Zuylen

Beschrijving

In deze online editie vormt elk van de brieven een eigen “entry”, die steeds bestaat (of zal bestaan) uit de volgende onderdelen:

1. een scan/meerdere scans van het handschrift (dankzij de medewerking van de betreffende bibliotheken en archieven),

2. een scan/meerdere scans van de betreffende pagina’s in de Oeuvres complètes,

3. een transcriptie van de oorspronkelijke tekst (tot stand gekomen m.b.v. scan en OCR, waarna de spelling is gemoderniseerd en alinea’s zijn aangebracht – (1),

4. metadata, die o.a. informatie bevatten over de collectie waarvan het document deel uitmaakt, en die het mogelijk maken om de brieven volgens verschillende – ook inhoud-gerelateerde – criteria te rangschikken,

5. annotaties (deels op basis van of bewerkt naar de editie Van Oorschot, deels nu toegevoegd), die zijn bedoeld (a) om de lezer/onderzoeker op de hoogte te stellen van recente onderzoeksresultaten, en (b) om de brieven voor een groter publiek toegankelijk te maken. Om diezelfde reden is ook een begin gemaakt met het toevoegen van:

6. een Nederlandse vertaling (hetzij overgenomen uit de door Greetje van den Bergh eerder gepubliceerde bundels, hetzij verzorgd door studenten Frans (RUN) of Vertaalwetenschap (UU), of door onszelf (2).

Noten

  1. Besloten is om de spelling, het gebruik van accenten en van hoofdletters, en de interpunctie aan te passen aan de huidige normen. Ook de spelling van eigennamen (van personen en plaatsen) is gemoderniseerd. Ten behoeve van de leesbaarheid is een indeling in alinea’s toegevoegd.
  2. Per brief is/wordt de naam van de betreffende vertaler opgenomen in de metadata.