Correspondance d'Isabelle de Charrière
Briefwisseling van Belle van Zuylen

Een (brief)schrijfster

Français

Haar eigenlijke naam was Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, maar zij werd geboren (in 1740) en woonde op Slot Zuylen – dit verklaart haar “bijnaam”. In 1771 trouwde Belle van Zuylen met de Zwitser Charles-Emmanuel de Charrière, en werd zij Isabelle de Charrière. Van toen af woonde zij in Colombier bij Neuchâtel, waar zij ook meestal verbleef en in 1805 overleed.

Al op jonge leeftijd schreef zij: gelegenheidsverzen, fabels en portretten van vrienden en kennissen, die in handschrift circuleerden, maar ook het verhaal Le Noble, in 1763 in een Franstalig tijdschrift gepubliceerd. En al vanaf 1753 onderhield zij allerlei correspondenties, ook met befaamde tijdgenoten als James Boswell en later Benjamin Constant. Zij schreef over de opstand in Corsica, de oorlogen in Europa, de theorieën van Newton en haar gesprekken met David Hume.  En toen zij eenmaal naar Zwitserland was verhuisd, namen die briefcontacten nog verder toe. Niet alleen omdat zij in contact wilde blijven met haar uitgebreide familie in Nederland, maar ook omdat zij als publicerend schrijfster met andere auteurs en publicisten correspondeerde over de ontwikkelingen in en na de Franse Revolutie, de massale vluchtelingenstroom naar Zwitserland, en het regime van Napoleon.

Veel van die correspondentie is verloren gegaan, met name omdat ze ook zelf veel heeft vernietigd. Maar een groot aantal brieven heeft ze bewaard en nagelaten aan haar vriendin Henriette L’Hardy. Via haar zoon zijn ze in de negentiende eeuw terechtgekomen bij de invloedrijke Franse criticus Sainte-Beuve en bij Philippe Godet, historicus te Neuchâtel. Fragmenten ervan werden gepubliceerd en gebruikt door Godet, Charrière’s eerste biograaf. Rond 1900 knoopte deze ook in Nederland contacten aan, zodat in de eerste helft van de twintigste eeuw kenners in ons land op de hoogte waren van het belang van deze brieven.

Toch dateert de eerste “complete” uitgave pas uit de jaren rond 1980: de brieven vullen de eerste zes delen van de door Uitgeverij van Oorschot gepubliceerde, tiendelige, Oeuvres complètes (1979-1984). Vanaf die tijd is er ook veel onderzoek gedaan naar haar leven, haar werk, en de receptie van haar werk. Daarbij zijn de brieven intensief gebruikt.

Ze hebben echter wel meer te bieden dan onderzoeksdata, en zijn ook voor anderen dan specialisten interessant, waardevol en bijzonder leuk om te lezen. Daarom bracht uitgever Van Oorschot eind jaren ’80 twee integrale correspondenties in vertaling uit,  onder meer met Benjamin Constant. Deze publicaties zijn echter alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Deze online editie maakt het gemakkelijker om kennis met haar te maken, niet alleen omdat de brieven open online staan, maar ook omdat de achttiende-eeuwse spelling van het Frans hier is gemoderniseerd. Geleidelijk aan zullen ook vertalingen worden toegevoegd.

Belle van Zuylen, attributed to Jens Juel
Belle van Zuylen, attributed to Jens Juel

i

Ecrivaine/épistolière

Son nom était Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, mais étant née au Château de Zuylen (en 1740) et séjournant là, notamment pendant les mois d’été, elle eut ce « surnom » de Belle de Zuylen. En 1771 elle épousa le Suisse Charles-Emmanuel de Charrière, et devint Isabelle de Charrière. A partir de là, elle habita en Suisse francophone : à Colombier près de Neuchâtel. Elle y séjournait la plupart du temps et y mourut en 1805.

Depuis très jeune, elle écrivait: des vers, des fables, des portraits de ses amies, qui circulaient en manuscrit et qu’on recopiait – mais aussi Le Noble, conte moral publié en 1763 dans un périodique français d’Amsterdam. Au moins depuis 1753 elle avait entamé des contacts épistolaires, certains avec des contemporains devenus célèbres comme James Boswell et Benjamin Constant. Elle écrivait sur l’insurrection corse, les guerres en Europe, les théories de Newton et ses discussions avec David Hume.  Une fois partie vers la Suisse, ces correspondances devenaient plus fréquentes et intenses – non seulement parce qu’elle tenait à rester en contact avec les membres de sa famille en Hollande, mais aussi parce qu’en tant qu’écrivaine elle correspondait avec d’autres auteurs et publicistes sur les suites de la Révolution française, sur les quantités d’émigrés français partis vers la Suisse, sur le régime de Napoléon.

Beaucoup de ces lettres ont été perdues, en particulier parce qu’elle en a détruites beaucoup elle-même. Celles qu’elle a voulu conserver, elle les a léguées à sa jeune amie Henriette L’Hardy, qui elle les a données à son fils. C’est ainsi qu’elles arrivèrent entre les mains de Sainte-Beuve en de Philippe Godet, historien à Neuchâtel. Des fragments ont été publiés au dix-neuvième siècle et utilisés par Godet, le premier biographe de Charrière. Autour de 1900 celui-ci vint régulièrement aux Pays-Bas, pour y parler d’Isabelle de Charrière. Ainsi, dans la première partie du vingtième siècle il y eut des Néerlandais bien informés sur l’importance de ces lettres.

Pourtant la première édition complète ne date que de la fin du siècle : ces lettres sont contenues dans les six premiers tomes (sur les dix) des Œuvres complètes, publiées 1979-1984  par les Editions Van Oorschot. Grâce à cette édition de nombreuses recherches ont pu être faites, concernant son œuvre, sa vie, la réception de ses écrits. La correspondance y a été utilisée intensément. Cependant, ces lettres offrent bien plus que des données de recherche pour les spécialistes. D’autres aussi les apprécieront pour toutes sortes de raisons. Cette édition en ligne permet à une audience plus large de faire ou de renouveler la connaissance de cette femme que l’on dit si souvent “en avance sur son époque”. Non seulement, les lettres sont maintenant en ligne, elles le sont en orthographe modernisé – ce qui est important notamment pour les lecteurs non-francophones.