Correspondance d'Isabelle de Charrière
Briefwisseling van Belle van Zuylen

Deze editie

Deze website bevat 2629 brieven, geschreven tussen september 1753 en december 1805. 1517 daarvan zijn verzonden door Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière, en 1112 werden aan haar gericht door 72 correspondenten uit diverse landen van Europa [zie statistieken]. Het gaat om:

  • de 2552 brieven die in de door Van Oorschot uitgegeven Oeuvres complètes waren gepubliceerd;
  • de 77 brieven die sindsdien zijn teruggevonden en gepubliceerd, door Guillemette Samson, Jean-Daniel Candaux, Kees van Strien en Hein Jongbloed [zie literatuuropgave] (sommige daarvan zijn transcripties door de ontvangers, of kladversies van de verzenders).

De brieven – d.w.z. de (scans van de) handschriften en de transcriptie-in-moderne-spelling – worden gepresenteerd in chronologische volgorde. De briefnummering van de editie Van Oorschot is gehandhaafd. Voor iedere brief kunnen handschrift en transcriptie naast elkaar worden geplaatst en, w.b. de vóór 1980 teruggevonden brieven, ook vergeleken met de betreffende pagina’s in de editie: scans dáárvan zijn eveneens toegevoegd. In de transcripties wordt de paginering van de OC-delen aangegeven. De later teruggevonden en gepubliceerde brieven hebben een complexer nummer gekregen: zij zijn als het ware ingeschoven in de reeks, op (in principe…) de juiste plaats in de chronologische volgorde (bijv. 1234X01: qua datering zou deze brief volgen op brIef 1234).

Inmiddels is ook een begin gemaakt met het traceren en nummeren van verloren gegane brieven, waarvan het bestaan blijkt in één van de nog aanwezige brieven. Deze  verdwenen brieven worden op vergelijkbare wijze in de chronologie ingepast, maar krijgen vooralsnog een nummer met Y, als in: 1357Y01.

Gezien de grote hoeveelheid brieven sluiten wij niet uit dat er hier en daar nog een vergissing kan zijn gemaakt. Mochten bezoekers van de site fouten aantreffen, dan worden zij uitgenodigd deze te melden via één van onderstaande mail-adressen.

Version française à consulter bientôt ici même ………….