Correspondance d'Isabelle de Charrière
Briefwisseling van Belle van Zuylen

Doelgroepen / Publics visés

Sinds de vroege jaren tachtig is er veel veranderd. Niet alleen is dankzij de DBNL nu heel gemakkelijk vast te stellen welk een indrukwekkende activiteit Simone Dubois in de jaren voorafgaand aan en volgend op de publicatie van de Oeuvres complètes heeft ontplooid [zie linkDBNL], er is nu een behoefte ontstaan om de teksten van een auteur als Belle van Zuylen niet meer alleen op papier en lineair te genieten, maar ook in digitale vorm en online – dit temeer omdat wij weten dat er voor Belle van Zuylen inmiddels in 26 talen Wikipedia-pagina’s zijn aangemaakt [zie lijst] Aan deze behoefte heeft het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis tegemoet willen komen – wat mogelijk was enerzijds dankzij de in het instituut ontwikkelde digitale editie-tool eLaborate en de al genoemde medewerking van een aantal vrijwilligers/citizen scientists, en anderzijds omdat het transcriptiewerk reeds was uitgevoerd met het oog op de “papieren” editie.

Bovendien waren in de Van-Oorschot-editie uitgebreide annotaties en persoonsbeschrijvingen aanwezig, die wij – in vereenvoudigde vorm – hier hebben gebruikt om de digitale versie van de correspondentie zoveel mogelijk geschikt te maken voor een breder publiek. Met het oog op datzelfde bredere publiek (zoals: Nederlandse scholieren die werkstukken moeten maken), treffen wij – zoals gezegd – voorbereidingen om aan de brieven (Nederlandse) vertalingen toe te voegen (later wellicht ook Engelse…).

Daarnaast blijft het onderzoek voortgang vinden, en natuurlijk gaan ook de onderzoekers  baat hebben bij de makkelijker toegankelijkheid van deze brieven, mét de mogelijkheid om de transcriptie te vergelijken met het handschrift. Voor het onderzoek naar de receptie van het werk van Belle van Zuylen is het bijvoorbeeld van belang dat nu de mogelijkheid bestaat om connecties te creëren met andere online tools – zoals: van en naar de internationale database NEWW (New approaches to European Women’s Writing). Dankzij de toenemende aanwezigheid online van receptiedocumenten (zoals kranten en tijdschriften) konden er recentelijk heel wat meer aanwijzingen worden gevonden voor negentiende-eeuwse belangstelling voor Belle van Zuylen, en ook konden we in deze NEWW database gegevens opnemen over Belle van Zuylen als lezeres van talrijke andere schrijfsters.

Version française à consulter bientôt ici même ………….