Correspondance d'Isabelle de Charrière
Briefwisseling van Belle van Zuylen

Publicatie proces / Le processus de la publication

Nog niet alle brieven zijn op het moment van de eerste presentatie (26 oktober 2019 in Het Utrechts Archief) toegankelijk. Vooralsnog gaat het om 199 van de 26XX brieven. Er is hier sprake van “Work in progress”, dat – zo schatten wij – nog twee jaar nodig zal hebben.

De brieven stonden wel al een aantal jaren online – maar waren alleen toegankelijk voor wachtwoordhouders. Er werd namelijk aan gewerkt…. In feite betreft het hier een project dat – rond 2010 – is voortgekomen uit de leesgroep die binnen het Genootschap Belle van Zuylen functioneerde (en functioneert). Dankzij de medewerking en het enthousiasme van deze vrijwilligers/genootschapsleden kan dit “citizen-science” project worden gerealiseerd. Zij werkten (en werken) aan het scannen van de bladzijden van de papieren editie (6 delen, totaal ca 4000 pagina’s), en het opschonen, corrigeren en moderniseren van de brief-teksten. Dit alles werd (wordt) gecoördineerd door project-assistent Maria Schouten. Zij droeg/draagt ook zorg voor het uploaden van de scans van de manuscripten die door de archieven en bibliotheken ter beschikking zijn gesteld. Dit alles heeft er, in de loop van ca. 8 jaar, voor gezorgd dat wij nu toe zijn aan de eerste etappe van het “publicatie-proces”.

De publicatie/presentatie van de correspondentie vindt namelijk in etappes plaats. Per 26 oktober 2019 wordt de eerste serie brieven opengesteld, en wel: de brieven waarvan de handschriften zich in Nederland bevinden. Dat zijn er 199, die bewaard worden in:

  • het Nationaal Archief in Den Haag (158 brieven),
  • het Utrechts Archief (27 brieven),
  • het Gelders Archief in Arnhem (13 brieven),
  • de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (1 brief).

De brieven zijn te vinden onder de knop De brieven/Les lettres.

Het is duidelijk dat, op het totaal van 2629, dit slechts een kleine minder-heid is. De meeste brieven worden in Zwitserland bewaard, vooral in de Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, die er ca. 1500 bezit: de scans van deze handschriften zijn inmiddels geüpload, en de meeste transcripties gecorrigeerd. De totale afronding van het project heeft nog enige tijd nodig, maar wij gaan ervan uit dat het in 2021 zover zal zijn.

Gedurende deze periode willen wij ook anderen de mogelijkheid bieden om aan het project mee te werken. Voortgaand op de bestaande samen-werking met leden van het Genootschap Belle van Zuylen en met stagiaires/ studenten, nodigen wij ook andere geïnteresseerden uit om aan de werk-zaamheden deel te nemen. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan contact opnemen met de projectleiders of de project-assistent (zie colofon).

Version française à consulter bientôt ici même ………….