La Correspondance d'Isabelle de Charrière
De briefwisseling van Belle van Zuylen

Presentaties van de brieven: drie symposia

De editie zal zelf ook leiden tot verder onderzoek, met name omdat het mogelijk gaat worden om deze correspondentie te koppelen aan andere (digitale) bronnen of databases, zoals de binnen het Huygens Instituut ontwikkelde NEWW VRE (New approaches to European Women’s Writing) (1), om de brieven op te nemen in digitale catalogi zoals bijvoorbeeld EMLO (Early Modern Letters Online) in Oxford, en om zoekacties uit te voeren op combinaties van vergelijkbare correspondentienetwerken (2).  Gezien de omvang van de briefwisseling hebben wij besloten om hem in drie achtereenvolgende “porties” open te stellen. De presentaties van deze Correspondentie van Belle van Zuylen zijn/worden steeds gecombineerd met bijeenkomsten, waar het vanaf nu mogelijke onderzoek wordt geïllustreerd.

Noten

  1. Zo is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de vrouwelijke auteurs die zij zelf las en aan anderen aanprees (zoals de Markgravin van Bayreuth), of aan wie zij een hekel had (Mme de Genlis, Mme de Staël), en ook van de reacties op haar eigen werk (het enthousiasme van haar tijdgenoot de Utrechtse hoogleraar Rijklof van Goens, de bezwaren van de feministe Johanna Naber in 1912).
  2. Zie bijvoorbeeld de twee recentelijk dankzij zo’n zoekactie door Liliana Melgar en Dirk van Miert ontdekte “nieuwe” brieven, in Melgar-Van Miert 2021. Ook is inmiddels samenwerking tot stand gekomen met EMLO (zie Lewis 2021), met het project geleid door Nicole Pohl (in Oxford Brookes) over de Elizabeth Montagu Correspondence Online (EMCO), met dat van Philippe Caron en Nicole Pellegrin (Poitiers) over de correspondenties van een aantal Franstalige adellijke vrouwen uit diverse landen (zie bijvoorbeeld hier), en met Utrecht Time Machine (zie Pieters 2021 en Dirks 2021).